Tussen Lauwersoog en de Westpolder ligt de Groningse Lauwersmeerdijk. Die dijk voldoet niet meer aan de eisen voor veiligheid. Daarom moet de dijk versterkt worden. Vanaf 2023 gaan we daadwerkelijk buiten werken aan de dijk.

Bekijk de plannen in tekst, beeld en op de kaart

Van 30 maart tot en met 11 mei liggen de ontwerpplannen van de dijkversterking ter inzage. In de storymap vind je de plannen in tekst, beeld en op de kaart.

Duurzame dijkversterking

Een belangrijk thema bij deze dijkversterking is duurzaamheid. De ambities zijn groot: we willen de meest duurzame dijk van Nederland bouwen. Hoe? Dat leggen we uit in dit filmpje.

Waarom gaan we de dijk versterken?

Waarom gaan we de dijk versterken? En hoe gaan we dat doen?

Onze technisch manager Bert de Wolff legt het je uit.

Waarom dijkversterking

Alle dijken in Nederland worden regelmatig beoordeeld. Want een dijk moet jarenlang het land beschermen tegen overstroming. Ook de Lauwersmeerdijk is beoordeeld. Uit dat onderzoek blijkt dat de dijk niet voldoet aan de eisen voor veiligheid. Omdat de dijk niet voldoet aan die eisen, is de dijk opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma(externe link). Nadat de dijkversterking is afgerond, voldoet de dijk weer voor 50 jaar aan de eisen voor veiligheid.

Samenwerking

De meest duurzame dijk van Nederland bouwen we niet alleen, maar samen met onze partners. We gaan daarbij voor aantoonbare duurzaamheidswinst en zijn vooruitstrevend. Zo kiezen we voor circulair ontwerpen en bouwen, beperken we de uitstoot, stimuleren we biodiversiteit en zorgen we voor een goede ruimtelijke kwaliteit. In deze infographic lees je er meer over: 

Infographic Lauwersmeerdijk natuurlijk duurzaam: tekst uitleg staat onder infographic

Testen

Het liefst hebben we op de top van de dijk gras in plaats van asfalt. Dat is mooier, goedkoper en duurzamer. Want voor een bekleding met gras hebben we minder materiaal nodig. Maar we weten nog niet of gras sterk genoeg is voor de dijk. Daarom doen we een test met de Waddenzeedijken. Dat doen we in de Deltagoot in Delft: een waterbak van driehonderd bij vijf meter waarin golven opgewekt kunnen worden. De Deltagoot in Delft is de grootste ter wereld!

Aan het einde van de waterbak is de Lauwersmeerdijk opgebouwd. Zo testen waterwetenschappers de kracht van onze dijken bij zwaar weer, zonder dat we daar een échte natuurramp voor nodig hebben. Na een druk op een knop woeden in deze waterbak stormen die in Nederland maar eens in de vele duizenden jaren voorkomen.

Gras of asfalt?

De vraag waar we antwoord op zoeken: overleeft de dijk het geweld dat hem het komend uur wordt aangedaan? De veiligheidseisen voor dijken geven nu aan dat veel dijken aan de waterzijde helemaal geasfalteerd moeten worden. Nu al is dat het geval onder het waterniveau: daar liggen stenen of asfalt, om te voorkomen dat water erosie veroorzaakt. Maar op de top van de dijk hebben we liever gras. Dat is mooier, goedkoper en duurzamer dan asfalt. In de Deltagoot testen we of het daadwerkelijk nodig is om ook de top te asfalteren, of dat gras ook sterk genoeg is. De testen zijn dus bedoeld om de oude situatie te behouden: als gras aan de bovenkant ook stormen kan weerstaan, kunnen de veiligheidseisen weer versoepeld worden.

Resultaat van het onderzoek

We verwachten de resultaten van het onderzoek in het voorjaar van 2021. Wil je meer weten over de test?

Documenten met achtergrondinformatie

Gedurende het proces worden verschillende documenten opgesteld. Bekijk de documenten met achtergrondinformatie:

Heb je gevonden wat je zocht?