Zou je ook zonnepanelen op de binnenzijde van een stuk dijk kunnen leggen?

In de verkenning Rapportage Tussenfase Energiedijk van februari 2020 gekeken naar de mogelijkheid om duurzame energie op te wekken op de dijk met zonnepanelen. Dit project is afgevallen als koppelproject, omdat het nu onvoldoende energie oplevert voor de haven. Het Programma Duurzame Haven/de Havencoalitie blijven onderzoeken of de mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen op de dijk tot de mogelijkheden behoort. Het motto dat het Programma hanteert is "alleen kun je sneller, maar samen kom je verder". Iedere mogelijkheid om lokaal duurzame energie op te wekken verdient het om benut te worden.

Wordt de nieuwe dijk ook de duurzaamste dijk van Nederland?

Daar gaan we wel voor! We werken specifiek aan drie specifieke duurzaamheidsaspecten: circulariteit, vergroten biodiversiteit en beperken emissies tijdens uitvoering.

Wanneer is het waterstoftankstation klaar? En wat kost die waterstof vergeleken met diesel? Hoe groot wordt de opbrengst van de zonneweide?

Het streven is het waterstofstation in 2023 gereed te hebben, liefst eerder. Op dit moment is waterstof duurder dan diesel - in 2023 is de verwachting dat de prijs concurrerend kan zijn. De opbrengst van de zonneweide is 1,7 mWh per jaar. Anders gezegd: 1,7 miljoen kilowatt uur per jaar. Met die opbrengst is het mogelijk waterstof te maken voor 5 viskotters.

Is er in het ontwerp ruimte voor het ontwikkelen van een kabelgoot ten behoeve van aanvoer groene energie of waterstof?

In de verkenningsfase is onderzocht of een kabelgoot voor groen energie rendabel is. Toen is geconcludeerd dat dit niet het geval is. In het ontwerp wordt hier nu dus geen rekening mee gehouden.

We willen graag zonnepanelen op de dijk. Willen jullie daar in het ontwerp rekening mee houden?

In de verkenningsfase hebben wij onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van duurzame energieopwekking op de dijk, waaronder het plaatsen van zonnepanelen. De uitkomst van dit onderzoek laat zien dat zonnepanelen op deze locatie helaas onvoldoende 'rendement' genereert om van duurzame energieopwekking te kunnen spreken. Dit komt o.a. door de constructieve aanpassingen die moeten worden aangebracht om de dijk veilig te houden en de beperkte beschikbaarheid van ruimte op de dijk. Dit laatste houdt verband met activiteiten van Defensie (bijvoorbeeld schietoefeningen) in de Marnewaard.
Het Programma Duurzame Haven/de Havencoalitie blijven onderzoeken of de mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen op de dijk in de toekomst tot de mogelijkheden behoort. Het motto dat het Programma hanteert is "alleen kun je sneller, maar samen kom je verder". Iedere mogelijkheid om lokaal duurzame energie op te wekken verdient het om benut te worden.

Is de aannemer ook bereidt zo duurzaam mogelijk te werken? Vrachtwagens op groene waterstof?

Ja, daar is de aannemer toe bereid. Op dit moment is het waterschap samen met de aannemer aan het onderzoeken in welke mate dit mogelijk is voor ons project.

Heb je gevonden wat je zocht?