Tussen Lauwersoog en de Westpolder ligt de Groningse Lauwersmeerdijk. Die dijk voldoet niet meer aan de eisen voor veiligheid. Daarom moet de dijk versterkt worden. Zo zorgen we ervoor dat we ons ook in de toekomst goed beschermen tegen overstromingen. Bij de versterking van de dijk, gaan we ook aan de slag met andere projecten. Bijvoorbeeld voor natuur, recreatie en verkeer. Die projecten noemen we de koppelprojecten. Op dit moment worden de plannen voor de dijkversterking en de koppelprojecten uitgewerkt. Vanaf 2023 gaan we daadwerkelijk werken aan de dijk.

Animatie - Dijkversterking Lauwersmeerdijk

Drie fases van het project:

  • Verkenningsfase: 2018 – juni 2020
  • Planuitwerkingsfase: juni 2020 - 2023
  • Realisatiefase: 2023 - 2025

Heb je gevonden wat je zocht?