Er zijn ontwikkelingen die we aan de verbetering van de dijk kunnen verbinden. Die ontwikkelingen gaan over natuur, recreatie en verkeer. Deze projecten noemen we koppelprojecten. Door die projecten tegelijk met de dijkverbetering aan te pakken, werken we slim en efficiënt. Het waterschap, de gemeente, de provincie, Rijkswaterstaat en de natuurorganisaties hebben vier koppelprojecten gekozen. Zo versterken we niet alleen de dijk maar ook de Waddennatuur, de haven van Lauwersoog én de recreatie op en rond de dijk. 

Bekijk de plannen in tekst, beeld en op de kaart

Van 30 maart tot en met 11 mei liggen de ontwerpplannen van de dijkversterking ter inzage. In de storymap vind je de plannen in tekst, beeld en op de kaart.

Koppelprojecten natuur

Drie koppelprojecten die met de ecologie te maken hebben:

 1. Zoet-zoutovergang en vismigratie Marnewaard: het is positief voor het waddengebied als er overgangen tussen zoet en zout water zijn. Hier kunnen vissen van de zoute Waddenzee, naar het zoete binnenwater gaat. Het plan is daarom om bij de Marnewaard een verbinding te maken tussen de Waddenzee en de Marnewaard. Hier kunnen vissen van de zoute Waddenzee, naar het zoete binnenwater zwemmen. Provincie Groningen is initiatiefnemer van dit koppelproject.
 2. Natuurlijke overgangen: harde zeedijken zorgen ervoor dat er minder natuurlijke overgangen zijn tussen het Wad en het vasteland. Daardoor kan bepaalde onderwaternatuur zich minder goed ontwikkelen. Bij deze dijkversterking gaan we kijken hoe we de voet (teen) van de dijk natuurlijker kunnen inrichten. Daardoor hebben bodemdieren en vissen meer schuilplaatsen. Waterschap Noorderzijlvest is initiatiefnemer van dit koppelproject.
 3. Kwelderontwikkeling: een kwelder is een zoutwatergebied dat af en toe onderloopt. Een kwelder zorgt ervoor dat verschillende soorten planten en dieren zich kunnen ontwikkelen. In de hoek bij de Westpolder is zo’n kwelder en die willen we uitbreiden. Door de aanleg van houten dammen en greppels onder water, kan de kwelder zich extra goed ontwikkelen. Waterschap Noorderzijlvest is initiatiefnemer van dit koppelproject.

Deze koppelprojecten worden gefinancierd met bijdragen van het Waddenfonds, de Programmatische Aanpak Grote Wateren en de provincie Groningen.

Wat levert de dijkversterking op? En wat verandert er voor de natuur? 

Wat levert de dijkversterking op? En wat verandert er voor de natuur? Marco Glastra (directeur van het Groninger Landschap) en Eisse Luitjens (lid van het dagelijks bestuur van Noorderzijlvest) geven antwoord op de deze vragen.

Koppelproject: tweede toegangsweg haven

Bij het vierde koppelproject leggen we een tweede toegangsweg naar de haven.

 • Veel ondernemers en bezoekers in de haven willen graag een extra weg die naar de haven leidt. Daarom leggen we tegelijk met de dijkversterking, een tweede weg aan bij de haven. De weg sluit aan op de Kustweg of de rotonde bij de Strandweg. De gemeente Het Hogeland is initiatiefnemer van dit koppelproject

Hoe ziet de tweede toegangsweg naar de haven er straks uit? 

Hoe ziet de tweede toegangsweg naar de haven er straks uit? Harm Post, directeur van de haven van Lauwersoog, neemt je mee in de plannen.

Wat nemen we nog meer mee in het dijkontwerp?

Naast de vier koppelprojecten, worden ook een aantal andere projecten meegenomen in het ontwerp van de dijk. Deze projecten zijn geen officiële koppelprojecten, maar we houden hier wel rekening mee bij de dijkversterking.

 • Fietspad Kiek over Diek: het fietspad over de dijk blijft ook in het nieuwe ontwerp bestaan.
 • Vernieuwen onderhoudsweg: langs de dijk loopt een onderhoudsweg van het Ministerie van Defensie. Deze weg wordt vernieuwd.
 • Vervangen leidingen: langs de dijk lopen kabels en leidingen voor gas en elektra. Die kabels en leidingen worden vervangen of verlegd.
 • Werelderfgoedcentrum Waddenzee: Stichting WEC Waddenzee werkt aan het maken van een Werelderfgoedcentrum in de haven van Lauwersoog. Dit project is geen koppelproject voor de dijkversterking, omdat het centrum naast de dijk ligt. Wel maken we afspraken over de inrichting van het terrein en de dijk hier.
 • Theehuis: in de hoek bij de Westpolder wordt het Theehuis gemaakt. Dit is geen koppelproject voor de dijkversterking, aangezien het geen invloed heeft op de dijk zelf.

Afgevallen koppelkansen

In de verkenningsfase hebben we naar nog veel meer mogelijke koppelprojecten gekeken. Maar die koppelprojecten zijn afgevallen. Dat heeft verschillende redenen.

 • Energiedijk: er is gekeken naar de mogelijkheid om duurzame energie op te wekken op de dijk. Bijvoorbeeld met zonnepanelen of windmolens. Dit project is afgevallen als koppelproject. Het is namelijk niet rendabel om energie op te wekken op de dijk. De opwek-capaciteit van zonne-energie op de dijk is beperkt ten opzichte van de totale vraag naar energie in de haven.
 • Verlenging Robbengatsluis: in de toekomst moet de Robbengatsluis mogelijk worden verlengd. Maar de plannen hiervoor zijn nog niet concreet genoeg. Daarnaast kan de verlenging ook uitgevoerd worden nadat de dijk is versterkt. Daarom is dit niet meegenomen als koppelproject.
 • Verhogen oostelijke havendam: het verhogen van de oostelijke havendam kost veel geld. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het verhogen niet zorgt voor veel meer veiligheid. Daarom wordt de havendam niet hoger gemaakt.
 • Realisatie strand en dam: er is gekeken naar de mogelijkheden om een strand of een extra dam te maken, zodat er meer recreatie mogelijk is in het gebied. Vanwege regelgeving over de natuur is dit echter niet mogelijk. Daarnaast is het technisch moeilijk en kostbaar om een strand te realiseren en te onderhouden. Daarom is dit niet meegenomen als koppelproject.

Heb je gevonden wat je zocht?