Strandje, men zwemt er nu ook met hoog water. Er liggen akelige stenen. Die kunnen er uit. Naast zwemmen zou de dijk een prachtig groen strand kunnen zijn. Alleen zwemmen met hoog water? Het gebied bij het strandje upgraden?

We gaan kijken naar een betere inrichting van de dijk bij dit natuurlijke strandje, bijvoorbeeld met bankjes en het weghalen van de stenen die er niet horen langs de dijk hier. Het echt inrichten als strand en zwemlocatie is helaas niet mogelijk omdat de locatie niet voldoet aan de eisen voor een veilige zwemlocatie.

Waar is het strand? Komt er ook een strandje? Waar is het strandje in de haven gebleven? Waarom is dat geen koppelproject?

In de verkenning is gekeken of het mogelijk is om het natuurlijke strandje zoals het er nu ligt te vergroten. Gebleken is echter dat dit niet op een veilige manier mogelijk is. Er staat veel stroming bij de haven tijdens eb en vloed. Met name de geul die langs de oostelijke haven loopt kan dan voor onveilige situaties zorgen. Daarnaast speelt mee dat het een Natura2000 gebied betreft, waardoor er strenge regels gelden om te plaatse permanente veranderingen aan te brengen. Daarom hebben de gezamenlijke partijen (waterschap, gemeente, provincie, Rijkswaterstaat en Groninger Landschap) besloten dat het geen koppelproject wordt.

Heb je gevonden wat je zocht?