Houden jullie met de planning van de werkzaamheden rekeningen met zo min mogelijk hinder voor het toeristen seizoen (zomer)?

Op dit moment werken we aan de voorbereiding van de uitvoeringswerkzaamheden. Daarbij kijken we ook hoe we tijdens de bouw van de dijk de hinder voor de omgeving, inclusief de toeristen, tot een minimum kunnen beperken. We gaan kijken hoe toeristen/belangstellenden de voortgang van de bouw op locatie kunnen gaan volgen.

Is de aannemer al bekend?

Eind 2019 zijn de aannemer en het ingenieursbureau gecontracteerd. De aannemer is een samenwerkingsverband van de bouwbedrijven Heijmans en GMB. Het ingenieursbureau Arcadis ondersteunt ons bij de voorbereidingen. De aannemer levert nu al input voor de uitvoering en maken later in de planuitwerkingsfase de uitvoeringsontwerpen.

Hoe lang duurt de aanleg van de nieuwe dijk?

De daadwerkelijke bouw van de nieuwe dijk duurt maximaal 3 jaar. Inclusief de voorbereiding duurt het project ongeveer 7 jaar.

Hebben jullie nog hinder van de corona maatregelen?

De voortgang van het project ondervindt tot nu toe geen hinder van de coronamaatregelen. De werkzaamheden gaan door conform planning, uiteraard zo veel mogelijk vanuit huis. Af en toe is er met een beperkt aantal mensen een korte werkinspectie op de dijk. Daarbij worden de coronaregels in acht genomen.

Heb je gevonden wat je zocht?