Tussen Lauwersoog en de Westpolder ligt de Groningse Lauwersmeerdijk. Die dijk voldoet niet meer aan de eisen voor veiligheid die gelden in Nederland. Daarom versterken we de dijk. Na een periode van voorbereiding en samen plannen maken is in het voorjaar van 2023 de schop in de grond gegaan. De dijkversterking duurt tot 2027.

Wat gaan we doen?

We maken de dijk onder andere hoger en vervangen de bekleding. Zo zorgen we ervoor dat we ons ook in de toekomst goed beschermen tegen overstromingen. Bij de versterking van de dijk gaan we ook aan de slag met andere projecten. Zo ontwikkelen we een getijdengebied bij de Marnewaard, maken we een natuurlijke overgang van de dijk naar het wad, leggen we een tweede toegangsweg naar de haven aan en ontwikkelen we de natuurlijke kwelder bij de Westpolder.

Waarom een dijkversterking? 

Alle dijken in Nederland worden regelmatig beoordeeld. Want een dijk moet het land beschermen tegen overstroming, nu en over 50 jaar. Ook de Lauwersmeerdijk is beoordeeld. Uit dat onderzoek blijkt dat de dijk niet voldoet aan de eisen voor veiligheid. Omdat de dijk niet voldoet aan die eisen, is de dijk opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Nadat de dijkversterking is afgerond, voldoet de dijk weer voor 50 jaar aan de eisen voor veiligheid.

Wat is er al gebeurd? 

De dijkversterking is een groot project, dat zorgvuldig aangepakt moet worden. Daarom bestaat het project uit drie fases.

  • De eerste fase was de verkenningsfase (2018 – 2020). Daarin hebben we samen met bedrijven, organisaties en bewoners vastgesteld wat op hoofdlijnen de beste oplossingen voor deze dijkversterking zijn.
  • De tweede fase was de planuitwerkingsfase (2020 – 2023). Daarin hebben we de plannen concreet gemaakt.
  • In april 2023 is de realisatiefase gestart, die duurt tot en met 2026. 

Heb je gevonden wat je zocht?