Tussen Lauwersoog en de Westpolder ligt de Groningse Lauwersmeerdijk. Die dijk voldoet niet meer aan de eisen voor veiligheid die gelden in Nederland. Daarom versterken we de dijk. Na een periode van voorbereiding en samen plannen maken is in het voorjaar van 2023 de schop in de grond gegaan. De dijkversterking duurt tot 2027.

Wat gaan we doen?

We maken de dijk onder andere hoger en vervangen de bekleding. Zo zorgen we ervoor dat we ons ook in de toekomst goed beschermen tegen overstromingen. Bij de versterking van de dijk gaan we ook aan de slag met andere projecten. Zo ontwikkelen we een getijdengebied bij de Marnewaard, maken we een natuurlijke overgang van de dijk naar het wad, leggen we een tweede toegangsweg naar de haven aan en ontwikkelen we de natuurlijke kwelder bij de Westpolder. In het Virtueel bezoekerscentrum Lauwersmeerdijk (ik-doe-mee.nl)   kun je zien hoe de dijk eruit komt te zien.

Waarom een dijkversterking? 

Alle dijken in Nederland worden regelmatig beoordeeld. Want een dijk moet het land beschermen tegen overstroming, nu en over 50 jaar. Ook de Lauwersmeerdijk is beoordeeld. Uit dat onderzoek blijkt dat de dijk niet voldoet aan de eisen voor veiligheid. Omdat de dijk niet voldoet aan die eisen, is de dijk opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Nadat de dijkversterking is afgerond, voldoet de dijk weer voor 50 jaar aan de eisen voor veiligheid.

Wat is er al gebeurd? 

De dijkversterking is een groot project, dat zorgvuldig aangepakt moet worden. Daarom bestaat het project uit drie fases.

  • De eerste fase was de verkenningsfase (2018 – 2020). Daarin hebben we samen met bedrijven, organisaties en bewoners vastgesteld wat op hoofdlijnen de beste oplossingen voor deze dijkversterking zijn.
  • De tweede fase was de planuitwerkingsfase (2020 – 2023). Daarin hebben we de plannen concreet gemaakt.
  • In april 2023 is de realisatiefase gestart, die duurt tot en met 2026. 

Documenten

In de voorbereiding op het project zijn verschillende hoofdvergunningen en bijbehorende documenten opgesteld: 

  • Projectplan Waterwet december 2022
  • Milieueffectrapportage
  • Milieueffectrapportage (aanvulling december 2022)
  • Passende beoordeling natuurvergunning
  • Passende beoordeling stikstof

Deze documenten kun je opvragen door een e-mail te sturen naar omgeving@lauwersmeerdijk.nl

HWBP projectboek 2024 - De dijk is van ons allemaal

In het projectenboek vind je inspirerende verhalen over samenwerken en samen innoveren. Welke projecten op het Hoogwaterbeschermingsprogramma staan.

Meer informatie HWBP

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (hwbp) is een samenwerkingsverband van de waterschappen en Rijkswaterstaat die versterking van de dijken voor een waterveilig Nederland in 2050 ondersteunt. 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (hwbp.nl)

Heb je gevonden wat je zocht?

Waterwoorden

Uitleg van woorden op het gebied van water 

Waterwoordenboek