Over de dijkversterking

Tussen Lauwersoog en de Westpolder ligt de Groningse Lauwersmeerdijk. We versterken de Lauwersmeerdijk zodat we ook in de toekomst goed beschermd zijn tegen overstromingen. Bij de dijkversterking horen ook andere projecten voor natuur, recreatie, economie en verkeer.