Over deze site

Project Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat is een projectsite van waterschap Noorderzijlvest. Op deze subsite vind je meer informatie over het project, veelgestelde vragen en verschillende artikelen.

Gebruik van Cookies, Toegankelijkheid, Privacy, Responsible disclosure

Meer informatie over deze onderwerpen is te vinden op onze website waterschap Noorderzijlvest: 

www.noorderzijlvest.nl/over-deze-site