Planning

Verschillende gebieden dijkversterking

Op deze kaart staan de verschillende gebieden van de dijkversterking, die in de onderstaande Planning werkzaamheden is te lezen

Toelichting verschillende gebieden dijkversterking

De dijk loopt van Lauwersoog tot aan de Westpolder en scheidt de Waddenzee van het achterland.

 • Haven West: dit is het westelijke deel van de haven van Lauwersoog.
 • Haven Oost: dit is het oostelijke deel van de haven van Lauwersoog.
 • Tweede ontsluitingsweg: deze weg komt aan de oostkant bij de haven van Lauwersoog.
 • Landelijke dijk: dit is de dijk vanaf de oostkant van de haven van Lauwersoog tot en met de Westpolder.
 • Natuurlijke overgang: de natuurlijke overgang komt langs het meest noordelijke deel van de dijk.
 • Getijdengebied Marnewaard: dit is het gebied in het noordoostelijke deel van de Marnewaard.
 • Kwelderontwikkeling: dit gebeurt in de kwelder bij de Westpolder, in zee bij het meest oostelijke deel van de dijk.

Planning werkzaamheden

In de planning zie je waar we wanneer aan het werk zijn.

 1. Momenteel bezig: Haven West

  April 2023 - april 2026

  We versterken de havendijk aan de westkant met grond en stenen, inclusief de bekleding van de R.J. Cleveringsluizen en de westelijke havendam.

 2. Momenteel bezig: Tweede toegangsweg

  April 2023 - september 2026

  We leggen een tweede weg naar de haven aan.  

 3. Momenteel bezig: Landelijke dijk

  April 2023 - december 2026

  We versterken de landelijke dijk. We verhogen de dijk met zand en klei en vervangen de bekleding met stortsteen, zetstenen, asfalt en klei.

 4. Momenteel bezig: Haven Oost

  Mei 2023 - oktober 2024

  We versterken de oostzijde en het centrum van de haven met damwanden.

 5. Nog te doen: Kwelderontwikkeling

  Augustus 2024 – december 2024

  We plaatsen rijshouten dammen in de kwelder bij de Westpolder om een natuurlijke kwelder te ontwikkelen.

 6. Nog te doen: Getijdengebied Marnewaard

  April 2024 - maart 2026

  We maken een dijkdoorgang en realiseren een getijdengebied van 70 hectare.

 7. Nog te doen: Natuurlijke overgang

  September 2025 – maart 2026
   

  We leggen een natuurlijke overgang van de dijk naar het wad aan. We doen dat met kunstmatige riffen onder water en getijdepoelen aan de voet van de dijk.  

Actuele informatie werkzaamheden

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de dijkversterking? Meer informatie is te vinden bij werkzaamheden

Download de BouwApp 

 • Download de BouwApp via de Apple Store of Google Play Store.
 • Zoek in de app naar 'Versterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat' en selecteer dan ‘volgen’.
De Bouw app logo
QR-code van de BouwApp
Beeld van machines aan het werk op de landelijke dijk

Heb je gevonden wat je zocht?