Natuurprojecten

Bij het versterken van de dijk maken we ook de natuur beter. Dat doen we op drie manieren: 

  • door de aanleg van een dijkdoorgang met getijdengebied in de Marnewaard, 
  • de aanleg van kunstmatige riffen en getijdenpoelen langs de dijk 
  • en het maken van een natuurlijke kwelder.

Wat zijn de natuurprojecten?

Getijdengebied Marnewaard

foto vanuit de lucht genomen van de Marnewaard, de plek waar het getijdengebied komt
Foto vanuit de lucht genomen van de Marnewaard, de plek waar het getijdengebied komt

We maken een dijkdoorgang en realiseren een getijdengebied van 70 hectare in de Marnewaard. De dijkdoorgang verbindt het natuurgebied in de Marnewaard met de Waddenzee. Dit wordt het getijdengebied Marnewaard met een getijverschil van 20 centimeter. Het getijdengebied zorgt voor een betere leefomgeving voor verschillende soorten planten en dieren. Met het getijdengebied geven we de Waddenzee een beetje meer ruimte. Voor de waterveiligheid krijgt de dijkdoorgang een schuif waarmee we de doorgang dicht kunnen zetten bij hoogwater. Ook leggen we een hoogwaterkade aan rondom het gebied. De locatie van het getijdengebied ligt op het terrein van het ministerie van Defensie. Defensie gebruikt dit stuk niet voor militaire activiteiten.

Kunstmatige riffen en getijdenpoelen 

Beeld van rif-elementen met verschillende soorten zeedieren en planten erop
Foto van kunstmatige riffen met daarop allerlei planten en dieren

We leggen een natuurlijke overgang van de dijk naar het wad aan. Dat doen we met kunstmatige riffen onder water en getijdenpoelen aan de voet van de dijk. Kunstmatige riffen zijn plekken waar vissen, krabben en ander leven in kunnen schuilen. Ook anemonen en schelpdieren zoals mosselen en oesters kunnen zich eraan hechten. Hier kan de onderwaternatuur zich ontwikkelen. Zo wordt de natuur rondom de dijk en het Wad rijker en biodiverser. Sinds 2021 zijn we bezig met proeven met kunstmatige riffen en getijdenpoelen langs de dijk. De riffen liggen onder water en onderzoekers halen de riffen naar boven om te kijken wat er op en rond leeft. Er is nu al veel leven te zien, zoals vissen en schelpdieren. De getijdenpoelen zitten tussen het stortsteen in het droogvallende gedeelte van de dijk. In de poel vinden vogels en andere dieren voedsel. Tot en met 2024 onderzoeken we wat er op en rond de riffen en getijdenpoelen leeft. Daarna bepalen we welke, hoe veel en waar de kunstmatige riffen en getijdenpoelen een definitieve plek krijgen langs de dijk.

Natuurlijke kwelderuitbreiding

foto van een kluut: De kluut is uniek door zijn opvallende zwart-witte verenkleed, lange poten en zijn opgewipte snavel.
Foto van een kluut

We ontwikkelen langs de dijk bij de Westpolder een kwelder van ongeveer 22 hectare. Een kwelder is een stuk land dat direct aan zee grenst en bij hoogwater af en toe onder water loopt. Hier leven planten die van zout houden, zoals zeekraal. Kwelders zijn goede leefgebieden voor verschillende soorten dieren en planten. Ook kunnen ze de golven remmen voor de dijk. In de kwelder leggen we rijshoutendammen aan. Daardoor slibt het gebied tussen de dammen op en ontstaat er een kwelder. We laten de kwelder natuurlijk ontwikkelen. Hiermee verbeteren we de biodiversiteit. Vogels, vissen en onderwaternatuur voelen zich straks nog beter thuis in het gebied.

Heb je gevonden wat je zocht?

Waterwoorden

Uitleg van woorden op het gebied van water 

Waterwoordenboek