Duurzame dijk

Een belangrijk thema bij deze dijkversterking is duurzaamheid. De ambities zijn groot: we willen de duurzaamste dijk van Nederland bouwen. Dat doen we op drie manieren: circulair ontwerpen en bouwen, uitstoot beperken en biodiversiteit stimuleren. Dit leggen we uit in het filmpje hieronder.

Filmpje De duurzame Lauwersmeerdijk

Beeld van een elektrische kraan in de haven

Circulair ontwerpen en bouwen

In de oude dijk is veel materiaal gebruikt. Denk aan zetsteen, koperslakblokken, asfalt, zand en klei. Dat materiaal hergebruiken we zoveel mogelijk bij de nieuwe dijk. Alleen als het echt niet anders kan, gebruiken we nieuwe materialen. We halen deze nieuwe materialen uit de regio.

Beeld van bouwketen van Heijmans en GMB met een windmolen

Uitstoot beperken

Bij een dijkversterking komt CO2 en stikstof vrij door bijvoorbeeld werkvoertuigen die rijden. Die uitstoot beperken we zoveel mogelijk. Door klei uit de regio te gebruiken, zorgen we ervoor dat er minder vervoer nodig is. Ook zetten we elektrische werkvoertuigen in, die geen uitstoot hebben. Als er toch dieselvoertuigen gebruikt moeten worden, gebruiken we hernieuwbare en fossielvrije HVO diesel. Zo kunnen we de milieukosten en de CO2-uitstoot tot wel 50% beperken. Bij een duurzame dijk hoort natuurlijk ook een duurzame bouwkeet. Daarom liggen er 60 zonnepanelen op onze bouwketen en staat waar dat kan een kleine windturbine, zodat de bouwketen volledig op groene energie kunnen draaien.

Beeld van rif-elementen met verschillende soorten zeedieren en planten erop

Biodiversiteit stimuleren

We stimuleren de biodiversiteit op en rond de dijk. Door rif-elementen en getijdepoelen aan de voet van de dijk te leggen, zorgen we ervoor dat onderwaternatuur zich er kan ontwikkelen. We zaaien de dijk in met bloemrijke mengsels voor insecten en bijen. Vogels, vissen en onderwaternatuur voelen zich straks nog beter thuis in de nieuwe kwelder en het binnendijkse getijdengebied. En met dit getijdengebied geven we de Waddenzee weer een beetje meer ruimte.

Wat zijn de natuurprojecten?

Bij het versterken van de dijk maken we ook de natuur beter. Dat doen we op drie manieren:

  • door de aanleg van een dijkdoorgang met getijdengebied in de Marnewaard, 
  • de aanleg van kunstmatige riffen en getijdenpoelen langs de dijk
  • en het maken van een natuurlijke kwelder. 

Meer informatie Natuurprojecten

Aantoonbaar duurzaam

We willen aantoonbaar de dijk zo duurzaam mogelijk versterken. Daarom hebben we bij de planuitwerking van het project een duurzaamheidsrapportage gemaakt. Hierin staan onze ambities, maatregelen en de berekeningen die we hebben gemaakt om de milieukosten te beperken.

Duurzaamheidsrapportage

Lauwersmeerdijk duurzaam Notitie bij VO/ DO/ UO Waterschap Noorderzijlvest.pdflink naar pdf bestand

Het document is minder toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Mocht je het document niet goed kunnen lezen en meer informatie willen, neem dan contact met ons op via omgeving@lauwersmeerdijk.nl

Heb je gevonden wat je zocht?