Getijdengebied Marnewaard

Voor welke natuur is dit getijdengebied belangrijk?

Voor getijdennatuur van de Waddenzee. Dat is onderwaternatuur, waar ook vogels weer voordeel van hebben.

Komt er ook een doorgang voor vissen?

Er komt een doorgang in de dijk om zeewater in en uit het getijdengebied te laten. Ook vissen kunnen hier doorheen zwemmen en in het getijdengebied opgroeien. Vissen die van zoet naar zout water zwemmen, kunnen met deze doorgang nog niet vanuit het getijdengebied verder naar het achterland. We hopen dat in de toekomst nog te kunnen maken.

Heeft het getijdengebied geen effect op de landbouwgrond in de Westpolder?

Nee, het heeft geen effect. Het gebied waar het getijdengebied komt, is nu ook al zout. De waterstand in de watergangen blijft gelijk en ook het zoutgehalte in de watergang blijft hetzelfde zoals het nu is.

Waarom komt er een ‘gat’ in de dijk? Kan dit gat ook dicht?

Er komt een doorgang in de dijk om het zeewater in en uit het getijdengebied te laten. De doorgang in de dijk is onderdeel van de dijk en moet altijd dicht kunnen. Bijvoorbeeld bij hoogwater. Ook maken we een hoogwaterkade rondom het getijdengebied, zodat zout water nooit het achterland in kan stromen.

Waterbegrippenlijst

Uitleg van woorden op het gebied van water 

Waterwoordenboek