Hoe versterken jullie de havendijk?

We maken de havendijk gemiddeld met 60 centimeter hoger. Dat gebeurt met een damwand en een kademuur.

Hoe komt de nieuwe wandelboulevard eruit te zien? 

Doordat we een kademuur plaatsen bij de havendijk, kunnen we meteen een mooie wandelboulevard maken. Zo kunnen we fietsers en voetgangers langs de dijk en haven scheiden. In het dijkinformatiecentrum kun je zien hoe dat eruit komt te zien.

Waterbegrippenlijst

Uitleg van woorden op het gebied van water 

Waterwoordenboek