Komen er zonnepanelen op de dijk?

Komen er zonnepanelen op de dijk?

Nee. Dit hebben we wel onderzocht in de verkenningsfase van de dijkversterking. Uit het onderzoek kwam naar voren dat zonnepanelen op deze locatie helaas onvoldoende duurzame energie kunnen opleveren. Dit komt o.a. door de aanpassingen die we moeten aanbrengen om de dijk veilig te houden en de beperkte ruimte op de dijk. Dit laatste heeft te maken met activiteiten van Defensie (bijvoorbeeld schietoefeningen) in de Marnewaard.

Het Programma Duurzame Haven en de Havencoalitie blijven onderzoeken of er in de toekomst zonnepanelen op de dijk kunnen komen. Het motto dat het Programma hanteert is "alleen kun je sneller, maar samen kom je verder". Iedere mogelijkheid om lokaal duurzame energie op te wekken moet onderzocht worden.

Waterbegrippenlijst

Uitleg van woorden op het gebied van water 

Waterwoordenboek