Hoe lang zal het duren voordat een kwelder zichtbaar ontwikkeld is?

Het zal eerder 20 jaar duren voordat er iets goed zichtbaar is. De natuur heeft geen haast dus wij ook niet. We laten het geleidelijk ontwikkelen op de natuurlijke manier die past bij het natuurlijke proces.

Op de plek waar de nieuwe kwelder gerealiseerd gaat worden is momenteel een foerageer gebied van duizenden eenden en steltlopers. Gaat de nieuwe kwelder ten kosten van de natuur?

Het is goed onderzocht wat de effecten zijn van de aanleg van de kwelder. Het is namelijk een belangrijk vogelgebied. De verschillende koppelkansen voor ecologie versterken elkaar. De kwelder zal heel natuurlijk groeien en uiteindelijk levert het nieuwe kansen voor de natuur op. Dit zal niet ten kosten gaan van bestaande natuur. Dit is heel goed getoetst in de passende beoordeling voor de wet natuurbescherming

Is het havenslib ook te gebruiken voor de kwelderontwikkeling?

We willen de kwelder zo natuurlijk mogelijk laten aangroeien. Dat betekent dat we zelf geen slib gaan toevoegen. Het blijft belangrijk om te kijken hoe havenslib slim hergebruikt kan worden. De Coalitie Duurzame haven doet hier onderzoek naar. Naar hergebruik van slib voor dijkversterkingen is veel onderzoek bijvoorbeeld bij het demonstratieproject Brede Groene dijk(externe link). Om het havenslib geschikt te maken voor deze dijkversterking die in 2023 start is niet genoeg tijd en zekerheid dat het goed toegepast kan worden.

Heb je gevonden wat je zocht?