Is het havenslib ook te gebruiken voor de kwelderontwikkeling?

We willen de kwelder zo natuurlijk mogelijk laten aangroeien. Dat betekent dat we zelf geen slib gaan toevoegen. Het blijft belangrijk om te kijken hoe havenslib slim hergebruikt kan worden. De Coalitie Duurzame haven doet hier onderzoek naar. Naar hergebruik van slib voor dijkversterkingen is veel onderzoek bijvoorbeeld bij het demonstratieproject Brede Groene dijk. Om het havenslib geschikt te maken voor deze dijkversterking die in 2023 start is niet genoeg tijd en zekerheid dat het goed toegepast kan worden.

Heb je gevonden wat je zocht?