Wordt de dijk straks zelf ook meer natuurlijk beheerd?

Ja, dat is de bedoeling. Als wij een ontwerp maken om de natuur meer de kans te geven dan is het niet de bedoeling om het in het beheer weer weg te maaien. We kijken naar een natuurlijk grasmengsel met bloemen.

Wordt de dijk ook geschikt voor jonge kluten? Bloemrijk gras?

De dijki s geen geschikte leefomgeving voor jonge kluten, er is geen voedsel voor ze te vinden (wormen uit slib). Dat kunnen we niet creëren op de dijk. We gaan wel de kwelder verbeteren, daardoor wordt dit gebied aantrekkelijker voor vogels, waaronder kluten.
We kijken of we een grasmengsel op de dijk kunnen toepassen die de biodiversiteitstimuleert, daar zitten over het algemeen ook bloemen in.

Heb je gevonden wat je zocht?