Om de dijkbekleding natuurlijker te maken wordt nu 75 meter van de dijk voet af in de zee onderwaterelementen getest. Daar waar de vissers vissen. Dat heeft weinig meer met de dijk te maken. Hoe ziet Rijkswaterstaat dit?

Wij zijn nu een pilot aan het doen, dus we zijn eigenlijk aan het kijken naar welke structuren het meeste opleveren voor de ecologie. Dit doen wij in samenwerking met RUG en van Hall Larenstein. Dus we kijken op verschillende dieptes met verschillende replica’s hoe de ecologie zich ontwikkelt op die structuren om daarna in de uitvoeringsfase de juiste maatregelingen te kunnen nemen. De bedoeling is niet dat we harde structuren gaan aanbrengen in het zachte Waddenzee systeem alleen de kunstmatige dijk die we hebben willen we verrijken.

Welke ecologische winsten gaan hier nou het meest baat hebben? Wat gaat er het meest op vooruit?

Dat is het ecosysteem van de Waddenzee zelf. Vooral omdat er ook binnendijks een overgangsgebied komt door het gat in de dijk. Hierdoor krijgt de Waddenzee meer ruimte. De geleidelijke overgangen die nu verdwenen zijn door de dijk worden nu deels hersteld. Er komen veel meer leefgebieden met verschillende omstandigheden waarin verschillende soorten kunnen leven. Zo wordt de natuur rondom de dijk en het Wad rijker en biodiverser.

Wordt de dijk ook geschikt voor jonge kluten? Bloemrijk gras?

De dijki s geen geschikte leefomgeving voor jonge kluten, er is geen voedsel voor ze te vinden (wormen uit slib). Dat kunnen we niet creëren op de dijk. We gaan wel de kwelder verbeteren, daardoor wordt dit gebied aantrekkelijker voor vogels, waaronder kluten.
We kijken of we een grasmengsel op de dijk kunnen toepassen die de biodiversiteitstimuleert, daar zitten over het algemeen ook bloemen in.

Wordt de dijk straks zelf ook meer natuurlijk beheerd?

Ja, dat is de bedoeling. Als wij een ontwerp maken om de natuur meer de kans te geven dan is het niet de bedoeling om het in het beheer weer weg te maaien. We kijken naar een natuurlijk grasmengsel met bloemen.

Waterwoordenboek

Uitleg van woorden op het gebied van water 

Waterwoordenboek