Natuur - veelgestelde vragen

Welke ecologische winsten gaan hier nou het meest baat hebben? Wat gaat er het meest op vooruit?

Dat is het ecosysteem van de Waddenzee zelf. Vooral omdat er ook binnendijks een overgangsgebied komt door het gat in de dijk. Hierdoor krijgt de Waddenzee meer ruimte. De geleidelijke overgangen die nu verdwenen zijn door de dijk worden nu deels hersteld. Er komen veel meer leefgebieden met verschillende omstandigheden waarin verschillende soorten kunnen leven. Zo wordt de natuur rondom de dijk en het Wad rijker en biodiverser.

Wordt de dijk ook geschikt voor jonge kluten? Bloemrijk gras?

De dijk is geen geschikte leefomgeving voor jonge kluten, er is geen voedsel voor ze te vinden (wormen uit slib). Dat kunnen we niet creëren op de dijk. We gaan wel de kwelder verbeteren, daardoor wordt dit gebied aantrekkelijker voor vogels, waaronder kluten.
We kijken of we een grasmengsel op de dijk kunnen toepassen die de biodiversiteit stimuleert, daar zitten over het algemeen ook bloemen in.

Wordt de dijk straks zelf ook meer natuurlijk beheerd?

Ja, dat is de bedoeling. Als wij een ontwerp maken om de natuur meer de kans te geven, dan is het niet de bedoeling om het in het beheer weer weg te maaien. We kijken naar een natuurlijk grasmengsel met bloemen.

Waterwoordenboek

Uitleg van woorden op het gebied van water 

Waterwoordenboek