Een tweede weg is nodig, ook een tweede brug bij de sluis voor de doorstroming van zowel vaar- als wegverkeer. Doet de Friese kant ook mee?

De provincie Groningen denkt erover na om in de toekomst de sluis te verlengen, zodat er meer recreatievaart kan passeren. Daarbij wordt dan ook gedacht aan een 2e brug. Deze aanpassingen worden niet gerealiseerd met de komende dijkverbetering. Of de provincie daarbij contact heeft met de Friezen is ons niet bekend.

Is een nieuw wandelpad op de kwelder wel noodzakelijk?

Er komt geen nieuw wandelpad, dit is het bestaande wandelpad over de kwelder. Er komen extra maatregelen om de broedvogels van de kwelder te beschermen en geen last te laten hebben van de wandelaars die er zijn. Het wandelpad wordt afgesloten in de periode dat de vogels aan het broeden zijn, tijdens het broedseizoen. Vanuit het Natura 2000 beheerplan zou er nu al voldoende rust moeten zijn maar niet alle maatregelen worden even goed opgevolgd. Dit wordt nu geëvalueerd. Maar het pad zal worden afgesloten tijdens het broedseizoen.

Zien we in 2070 nog steeds schapen op de dijk?

Ja, als waterschap willen wij graag de schapen op de dijk houden.

Waterwoordenboek

Uitleg van woorden op het gebied van water 

Waterwoordenboek