Waarom een tweede toegang tot de haven?

De verkeersdrukte van en naar de haven neemt toe door allerlei ontwikkelingen in de haven. Steeds meer recreanten en toeristen, toenemende bedrijvigheid in de visserijhaven, plannen voor een tankstation voor waterstof en dergelijke. De tweede toegangsweg tot de haven geeft twee doelen. Het eerste doel is veiligheid. Op dit moment is er slechts 1 toegang. Als deze toegang geblokkeerd is, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval, dan kunnen de mensen op het haventerrein op dat moment het terrein niet veilig verlaten. Dit is ook onwenselijk bij calamiteiten waar bijvoorbeeld de brandweer of ambulance van naar de haven moet kunnen komen. Een tweede toegang maakt dit wel mogelijk. Het tweede doel is het reguleren van verkeersstromen. Door een tweede toegang wordt de verkeersdrukte op beide toegangswegen teruggebracht. Verkeer met bestemming oostelijke havendam (bijvoorbeeld vissers) kunnen de 2e toegangsweg gebruiken en hoeven dan niet door de gehele haven.

Geeft de 2e toegangsweg ook mogelijkheden voor andere circulatie verkeer op de haven en meer beleving voor wandelaars langs de kade?

Een doel van de 2e toegangsweg ontsluitingsweg is dat er meer spreiding is van het verkeer in de haven. Het havenbedrijf (EHL, opdrachtgever Harm Post) is onlangs gestart met een proces om te komen tot een Ruimtelijke Visie Haven Lauwersoog 2030. In die visie is de beleving voor wandelaars en recreanten een aandachtspunt. Het betreft onder andere het nadenken over een goede manier om recreatieverkeer (dus ook wandelen, fietsen) de ruimte te geven. Ook is er aandacht voor de schermdijk aan de kant van de Visserijhaven waar ideeën zijn over ontsluiting van de schermdijk en het beschikbaar maken van de dijk voor vogelaars en andere genieters van het Wad. Tot slot is er een traject gestart op de Kop van Oog – in de zwaaikom bij de Voormalige Noorman onderzoeken we de mogelijkheid voor het ontwikkelen van het project Oogetijde. Bij de ontwikkeling van dat traject hoort ook het verkennen van de mogelijkheden voor veilig verkeer, parkeren en wandelen.

Gaat de tweede ontsluitingsweg op Lauwersoog nog de inspraak in of staat alles al vast?

De tweede ontsluitingsweg wordt meegenomen in de ruimtelijke procedures voor de dijkversterking: projectbesluit en MilieuEffectRapportage (MER) die in 2021 en 2022 lopen. Daarvoor zijn ook inspraakprocedures waar zienswijzen en/of bezwaren ingediend kunnen worden. Je kunt ook nu al uw zienswijze met ons delen via contact. Dan kunnen we uw zienswijze gebruiken in het ontwerp van de weg. We publiceren hier binnenkort het schetsontwerp van de 2e toegangsweg.

Contact

Is het normaal dat een ondernemer uit de haven van Lauwersoog zelf hekken neerzet zodat automobilisten worden geweerd? Is dat straks van invloed op de tweede ontsluitingsweg?

Van de gemeente Het Hogeland hebben we begrepen dat dit alleen is toegestaan bij extreme drukte. We geven dit door aan de gemeente als aandachtspunt voor de tweede toegangsweg.

Heb je gevonden wat je zocht?