Werkzaamheden damwanden haven Lauwersoog in februari van start

Vanaf 5 februari starten we met voorbereidende werkzaamheden in de haven. Vanaf eind februari plaatsen we daar damwanden, om de havendijk te versterken. Tijdens de werkzaamheden is een gedeelte van de haven afgezet en is er een omleiding voor het voet/fietspad langs de provinciale weg (N361). Alle bedrijven, restaurants en de veerboot in de haven blijven bereikbaar.

Wat gaat er gebeuren?

Om de havendijk te versterken, plaatsen we vanaf eind februari damwanden. Damwanden zijn lange stalen platen die verticaal in de grond staan. De damwanden komen tot ruim zes meter diep in de grond en houden bij hoogwater het water goed tegen. We plaatsen de damwanden aan de noordzijde van de N361, tussen de Robbengatsluis en de dijkstoel. Naast de damwanden gaan we ook aan de slag met een wandelpad langs de havendijk.

Om de havendijk te versterken, plaatsen we vanaf eind februari damwanden. Damwanden zijn lange stalen platen die verticaal in de grond staan. De damwanden komen tot ruim zes meter diep in de grond en houden bij hoogwater het water goed tegen. We plaatsen de damwanden aan de noordzijde van de N361, tussen de Robbengatsluis en de dijkstoel. Naast de damwanden gaan we ook aan de slag met een wandelpad langs de havendijk.  

Ontwerp van de locatie waar de damwanden geplaatst worden

Wanneer gaat het gebeuren?

Vanaf 5 t/m 23 februari voeren we voorbereidend werk uit. We graven een sleuf om de damwanden in te plaatsen en verwijderen de laatste kabels en leidingen. Ook zetten we het bouwterrein af en leggen we een tijdelijk fietspad aan. Vanaf 26 februari starten we met damwanden plaatsen. We verwachten dat we hier 6 weken mee bezig zijn, dus tot en met 5 april. Daarna plaatsen we keerwanden en leggen we de wandelpromenade aan tussen de damwanden en de keerwanden. We verwachten dat we deze werkzaamheden in het derde kwartaal van dit jaar kunnen afronden. 

TijdvakWerkzaamheden
5 t/m 23 februariVoorbereidende werkzaamheden
26 februari t/m 5 aprilWerkzaamheden damwanden

Wat kan ik merken van de werkzaamheden?  

Je kunt drie dingen merken van de werkzaamheden:

  1. Geluid en trillingen
  2. Afzetting van een gedeelte van de haven
  3. Omleiding van het voet- en fietspad

Geluid en trillingen  

Om de damwanden in de grond te krijgen, trillen we ze in de grond met een grote kraan. De trillingen kunnen voelbaar zijn. Wanneer er te veel trillingen ontstaan, gaan we over in het drukken van de damwanden. De trillingen worden gemeten door trillingmeters. De werkzaamheden kunnen ook voor geluid zorgen.  

Afzetting van een gedeelte van de haven  

Omdat we met grote kranen en zware platen werken, zetten we een gedeelte rondom de werkzaamheden af met bouwhekken of verkeersvoorzieningen. Dat doen we vanwege iedereens veiligheid. Het gebied binnen de bouwhekken is onveilig voor mensen die er niet werken. Blijf dus buiten de bouwhekken. De afzetting beweegt mee met de werkzaamheden. Alle bedrijven, restaurants en de veerboot in de haven blijven bereikbaar.

Omleiding van het voet- en fietspad  

In de loop van volgende week wordt een deel van het voet/fietspad langs de provinciale weg afgesloten. Dat doen we vanwege de veiligheid. Er komt een tijdelijk voet/fietspad aan de overkant van de weg. We zorgen ervoor dat iedereen dit tijdelijke pad veilig kan gebruiken. Alle bedrijven, restaurants en de veerboot in de haven blijven bereikbaar. Door de omleiding doe je er mogelijk wat langer over om bij de veerboot te komen. Het tijdelijke pad blijft tot en met de bouwvak (augustus) liggen. Om van het tijdelijke pad weer naar de reguliere weg of de haven te komen, moeten fietsers en voetgangers de provinciale weg oversteken. Daarom mogen auto’s op de provinciale weg maximaal 30 km/uur rijden.  

Let op: We beginnen maandag 5 februari met het aanleggen van het tijdelijke voet/fietspad. In de loop van de week wordt de omleiding van kracht. Zodra de omleiding van kracht is, laten we dit via de BouwApp weten! 

Veelgestelde vragen

Hoe gaan jullie de damwanden plaatsen?

Eerst graven we een sleuf in de grond waar de damwanden in komen. In de voorbereidende weken verleggen we kabels en leidingen waar dat nodig is, zodat daaraan geen schade kan ontstaan. We woelen de plek waar de damwanden komen voor, zodat ze makkelijker de grond in gaan. We hijsen de damwanden omhoog met een grote kraan tot boven de sleuf. Dan trillen we de damwanden de grond in. Tijdens de werkzaamheden gebruiken we trillingsmeters en houden we de situatie continu in de gaten. Wanneer er te veel trillingen ontstaan, gaan we over in het drukken van de damwanden. Zo zorgen we ervoor dat er niet te veel trillingen zijn bij het gebouw van Schierzicht. Nadat de damwanden in de grond zitten, plaatsen we keerwanden en leggen we de wandelpromenade aan tussen de damwanden en de keerwanden. 

Op welke dagen en tijden wordt er gewerkt?

We voeren de werkzaamheden uit van maandag tot en met vrijdag, tussen 7:00 en 17:00 uur.  

Wat doen jullie eraan om hinder te beperken?

Om hinder te beperken, plaatsen we de damwanden in het laagseizoen en niet in het toeristenseizoen. Verder hebben we ervoor gekozen om de damwanden de grond in te trillen, omdat dat het snelst gaat. Zo is de periode van overlast korter. De plek waar de damwanden komen woelen we voor, zodat de damwanden makkelijker de grond in gaan. Tijdens de werkzaamheden gebruiken we trillingsmeters en houden we de situatie continu in de gaten. Wanneer er te veel trillingen ontstaan, gaan we over in het drukken van de damwanden. We hebben overlegd en afspraken gemaakt met de bedrijven in de haven om rekening te houden met elkaar en overlast te beperken.  

Hebben de trillingen invloed op de gebouwen in de haven?

De trillingen kunnen voelbaar zijn. Tijdens de werkzaamheden gebruiken we trillingsmeters en houden we de situatie continu in de gaten. Wanneer er te veel trillingen ontstaan, gaan we over in het drukken van de damwanden. Zo zorgen we ervoor dat er niet te veel trillingen zijn bij de gebouwen in de haven.  De trillingen kunnen voelbaar zijn. Tijdens de werkzaamheden gebruiken we trillingsmeters en houden we de situatie continu in de gaten. Wanneer er te veel trillingen ontstaan, gaan we over in het drukken van de damwanden. Zo zorgen we ervoor dat er niet te veel trillingen zijn bij de gebouwen in de haven.  

Het is nog steeds stormseizoen. Waarom voeren jullie wel deze werkzaamheden uit?

In het stormseizoen voeren we geen grote werkzaamheden uit waarbij we de dijk open moeten leggen. We voeren alleen werkzaamheden uit waarbij de dijk niet verzwakt wordt. Dat is het geval bij de damwanden. Bovendien is er op deze manier zo weinig mogelijk hinder voor zo weinig mogelijk mensen, omdat we de werkzaamheden voor de damwanden niet in het toeristenseizoen uitvoeren. De werkzaamheden aan de dijk zijn overlegd en afgestemd met Waterschap Noorderzijlvest.  In het stormseizoen voeren we geen grote werkzaamheden uit waarbij we de dijk open moeten leggen. We voeren alleen werkzaamheden uit waarbij de dijk niet verzwakt wordt. Dat is het geval bij de damwanden. Bovendien is er op deze manier zo weinig mogelijk hinder voor zo weinig mogelijk mensen, omdat we de werkzaamheden voor de damwanden niet in het toeristenseizoen uitvoeren. De werkzaamheden aan de dijk zijn overlegd en afgestemd met Waterschap Noorderzijlvest.  

Bij wie kan ik terecht?

Heb je vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Stuur dan een mail naar omgeving@lauwersmeerdijk.nl of maak een melding via de BouwApp. Het omgevingsteam staat voor je klaar. Voor actuele informatie over de werkzaamheden en updates over de dijkversterking, download de BouwApp en volg ons op Facebook, Instagram en X (@dijkverbetering).