Wordt de dijk straks zelf ook meer natuurlijk beheerd?

Zien we in 2070 nog steeds schapen op de dijk?

Ja. Bijvoorbeeld met bloem- en kruidenrijke grasmengsels. Die vragen een ander beheer dan het gewone dijkengras. 

Waterbegrippenlijst

Uitleg van woorden op het gebied van water 

Waterwoordenboek