Uitvoering natuurprojecten gestart bij dijkdoorgang Marnewaard

Maandag 3 juni is de bouw van de dijkdoorgang in de Lauwersmeerdijk gestart. Samenwerkende partijen gaven op de zeedijk samen het startsein voor de bouw en daarmee de uitvoering van de natuurprojecten van de dijkversterking. Bij de dijkversterking voeren we drie projecten uit om de natuur van de Waddenzee te verbeteren: een getijdengebied in de Marnewaard, kunstmatige riffen en getijdenpoelen en een natuurlijke kwelderontwikkeling. 

Op zaterdag 8 juni, de Dag van de Bouw, kun je een kijkje komen nemen bij de bouw van de dijkdoorgang.

Startmoment natuurprojecten

Partners van de natuurprojecten voeren samen de starthandeling uit op de dijk

Maandag 3 juni was de officiële start van de bouw van de dijkdoorgang in de Lauwersmeerdijk. De dag begon met een welkomstwoord en inhoudelijke opening bij Waddenpaviljoen De Noorman in de haven. Vervolgens kregen de aanwezigen per bus een tour over de dijk, naar de bouwkuip voor de dijkdoorgang in de Marnewaard. Daar werd iedereen verrast met een spectaculaire voorstelling met een illusionist, acrobaat en steltenlopers. De partners voerden vervolgens samen een starthandeling uit. Het stromende water markeert de start van de natuurprojecten! Verschillende aanwezigen over de start van de natuurprojecten:

  • Annette van Velde, portefeuillehouder Waterschap Noorderzijlvest: “In 2023 ging de schop in de grond voor de dijkversterking. Echt een doorbraak dat we nu ook met de uitvoering van de natuurprojecten kunnen starten! Samen met overheden, natuurorganisaties en Defensie hebben we deze natuurprojecten voor een gezonde Waddennatuur en een sterke dijk ontwikkeld. Samen met de markt versterken we de dijk met minder uitstoot en slim (her)gebruik van grondstoffen. Zo bouwen we samen de duurzaamste dijk van Nederland. Ik nodig iedereen van harte uit tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 8 juni dit zelf te komen bekijken.”
  • Susan Top, gedeputeerde provincie Groningen: "In dit bijzondere deel van Nederland biedt de dijkversterking, die nodig is voor de waterveiligheid, een kans om er natuurprojecten aan te koppelen. We hebben er met alle betrokkenen hard aan gewerkt om dit mogelijk te maken. Op deze manier ontwikkelen we samen een kust die toekomstbestendig is en bovendien unieke natuur oplevert." 

Wat zijn de natuurprojecten?

Bij de dijkversterking horen drie natuurprojecten: 

  • Getijdengebied Marnewaard: we leggen een dijkdoorgang en getijdengebied aan in de Marnewaard. 
  • Kunstmatige riffen en getijdenpoelen: we leggen een kunstmatig rif aan langs de dijk en in de voet van de dijk komen getijdenpoelen. Zo maken we de overgang tussen het wad en de dijk natuurlijker.
  • Natuurlijke kwelderontwikkeling: we maken een natuurlijke kwelder langs de dijk bij de Westpolder.

De uitvoering van de natuurprojecten duurt zo'n drie jaar en is tegelijk met de dijkversterking klaar. Meer informatie over de natuurprojecten vind je op de pagina Natuurprojecten.

Natuurontwikkeling Waddenzee 

Met de natuurprojecten helpt de dijkversterking bij het behalen van wettelijke doelen voor Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water. De ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn hiervoor een apart programma gestart, de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Staatsbosbeheer werken namens de PAGW samen met de genoemde projectpartijen. Net als de dijkversterking zijn zij ook bezig om de waddennatuur klimaatbestendiger en robuuster te maken. Het belangrijkste doel is het ecosysteem van de Waddenzee herstellen.

Dag van de Bouw (zaterdag 8 juni)

Op 8 juni kun je de dijkversterking live beleven tijdens de Dag van de Bouw! Ga mee met de tour over de landelijke dijk en naar de bouwkuip voor het getijdengebied Marnewaard, bekijk de werkvoertuigen van dichtbij, ga op speurtocht in de haven en doe mee met de activiteiten bij het dijkinformatiecentrum. Alle activiteiten zijn gratis. Tussen 10.00 en 16.00 uur ben je welkom in de haven en bij het dijkinformatiecentrum (Haven 46C, Lauwersoog). Kom ook en ontdek hoe wij bouwen aan onze diek van morgen! Meer informatie: Kom op 8 juni naar de Dag van de Bouw!